آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

جُنگ ماه

کانون انديشه به آگاهی می رساند که در تلاش است تا هر ماه بطور منظم به برپائی برنامه هائی تحت نام "جُنگ ماه" بپردازد .

اين برنامه در سومين هفتهً هر ماه روز جمعه از ساعت 19 تا 21 برگزار خواهد شد و در برگيرندهً نکات زير می باشد :

الف ــ  شعر خوانی و داستان خوانی

ب ــ  ارائهً آثار و نقدهای ادبی اجتماعی

پ ــ  ارائهً بيوگرافی ، ترجمه و پژوهشهای فرهنگی اجتماعی

ج ــ  معرفی کتاب

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .  

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

تاريخ دقيق و زمان ومکان اين برنامه ها هر ماه از طريق سايت اينترنت کانون به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد :

http://www.andischeh.com

لازم به يادآوری است که کانون انديشه در حال تدارک يک محل ثابت و دائمی برای برگزاری اين برنامه ها و نيز کلاسهای آموزشی خود می باشد ، که آدرس آن در اولين فرصت به اطلاع دوستان علاقمند خواهد رسيد  

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com