آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً "جُنگ ماه" سپتامبر 2003

حقوق مدنی ، خانواده و اهميّت آن

خانواده و حقوق مدنی از موضوعات مهمّ جامعهً ايرانی در داخل و خارج از کشور می باشند. "جُنگ ماه" سپتامبر از جمله تلاش می کند تا در اين رابطه به روشنگری بپردازد.

جُنگ ماه سپتامبر از دو بخش تشکيل خواهد يافت. در بخش نخست اين برنامه پيرامون حقوق مدنی خانواده ، مفهوم و اهميّت آن سخنرانی و بحث خواهد گرديد. اين بخش خود از سه قسمت تشکيل يافته است:

قسمت اوّل:  وعدهً نکاح يا  نامزدی

قسمت دوّم:  انعقاد نکاح يا  ازدواج

قسمت سوّم:  انحلال نکاح يا  طلاق

در اين برنامه

خانم ها پروين شايسته ، ساناز دارابی ، ليلا مصباح و

آقای دکتر عبّاس فيروزبخش

به ارائهً کار تحقيقی و همچنين نظرات خود در اين زمينه خواهند پرداخت. اين برنامه سپس با بحث و گفتگو پيرامون اين مقولات ادامه پيدا خواهد کرد.

بخش دوّم "جُنگ ماه" سپتامبر مثل هميشه به ارائهً مطالب گوناگون توسط ساير دوستان اختصاص خواهد داشت.

زمان:      26 سپتامبر 2003 ساعت 19:00

مکان :                  Türkenstrasse 3             

Wien 1090, 2. Stock, kleiner Saal      

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

تاريخ دقيق و زمان ومکان اين برنامه ها هر ماه از طريق سايت اينترنت کانون به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد .

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com