آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

"جُنگ ماه" ژانويه 2004

دوستان گرامی ،

برنامۀ "جُنگ ماه" ژانويه از سه بخش تشکيل يافته است:

قسمت اوّل:
در اين قسمت خانم بوذری ، که برای کمک رسانی به آسيب ديدگان زلزلهً بم بلافاصله پس از وقوع اين زلزلهً خانمان برانداز به منطقه عزيمت کرده بود ، گزارشی از مشاهدات و تجربيات خود در طی آن روزهای بحرانی را به آگاهی شرکت کنندگان در جلسه می رساند .

قسمت دوّم:
در اين قسمت از برنامه آقای مهندس رضا پناهی ، پيرامون "مديريت مالی خانواده از ديدگاه غرب" سخنرانی خواهد نمود که از جمله مطالب زير را در بر خواهد گرفت :

ـ   هدفهای مديريت مالی خانواده

ـ   ابزارهای مختلف برای رسيدن به اين اهداف

ـ   برخورد جوامع شرقی با "مديريت مالی خانواده" و تفاوت آن با غرب

ـ   ارائهً برخی تجربيات در اين زمينه

قسمت سوّم:
در بخش سوّم برنامه آقای دکتر پرويز منصوری ، تحت عنوان "موسيقی ايرانی يکی از نافهميده ترين هنرها در سرزمين ما" به سخنرانی خواهد پرداخت که از جمله شامل نکات زير خواهد بود :

ـ   شناخت برخی از عناصر موسيقی
ـ   انتظار و ارضا
ـ   تحريم موسيقی در ايران و نتايج آن
ـ   پيشنهاد برای شناخت درست موسيقی
ـ   ابتذال موسيقی
ـ   جريان موسيقی در ايران در سالهای اخير
ـ   سخنی روانشناسانه در جامعه شناسی

زمان:  جمعه 30 ماه ژانويه 2004   ساعت 18:30

مکان :                  Türkenstrasse 3             

Wien 1090, 2. Stock, kleiner Saal      

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

تاريخ دقيق و زمان ومکان اين برنامه ها هر ماه از طريق سايت اينترنت کانون به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد .

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com