آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً "جُنگ ماه" مارس 2004 ـ جُنگ نوروزی

دوستان گرامی ،

يکسال از برگزاری اولين جُنگ ماه ، از سلسله برنامه های کانون انديشه گذشت . در خلال برگزاری 12 جُنگ ماه ، ده ها نفر از علاقمندان به صورت فردی و يا در شکل گروه های پژوهشی به ارائهً مقالات تحقيقی خود پيرامون مسائل گوناگون فرهنگی اجتماعی ، ترجمه ، شعر ، داستان ، بيوگرافی ، نقد و معرفی آثار مختلف هنری پرداختند .

تلاش کانون در اين برنامه ها دامن زدن هر چه بيشتر به تبادل نظر و انديشه های گوناگون در ميان ايرانيان ساکن اتريش بوده است .

جُنگ ماه مارس در ادامهً همين راه ، نوروز ، اين خجسته سالروز نوزائی انسان و طبيعت را گرامی خواهد داشت . شرکت کنندگان در اين برنامه به ارائهً مطالب گوناگون از جمله پيرامون نوروز ، اين آئين دير پای هزاران سالهً ايرانيان خواهند پرداخت .

زمان:  جمعه 26 ماه مارس 2004   ساعت 18:30

مکان :                  Türkenstrasse 3             

Wien 1090, 2. Stock, kleiner Saal      

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

تاريخ دقيق و زمان ومکان اين برنامه ها هر ماه از طريق سايت اينترنت کانون به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد .

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com