آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً "جُنگ ماه" آپريل 2004

دوستان گرامی ،

جُنگ ماه آپريل از دو بخش تشکيل يافته است :

در بخش نخست اين برنامه ، گروه پژوهش تشکيل يافته از :

خانمها   ليدا زينال پور ، شيوا بديهی نژاد   و آقای   حبيب زمّرديان  به ارائهً تحقيقات خود پيرامون مقولهً شعر خواهند پرداخت :

"شعر چيست؟"  سؤالی که جوابش به عظمت تمامی شعرهای دنياست.

با اين حال سعی می کنيم تا قطره ای از اين دريا را به شما نشان دهيم و به بررسی کلّی در مورد شعر ، انواع آن و مقايسهً شعر نو و شعر سنتی در ادبيّات ايران بپردازيم.

در بخش دوّم اين برنامه دوستان ديگر شرکت کننده به ارائهً مطالب مورد علاقهً خود خواهند پرداخت .

زمان:  جمعه 30 ماه آپريل 2004   ساعت 18:30

مکان :                  Türkenstrasse 3             

Wien 1090, 2. Stock, kleiner Saal      

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

تاريخ دقيق و زمان ومکان اين برنامه ها هر ماه از طريق سايت اينترنت کانون به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد .

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com