آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً "جُنگ ماه" می 2004

"انسان چگونه به سخن گفتن آغاز نمود ؟"

ما مدّعی گشودن اين راز سربمهر نيستيم ، امّا می توانيم کنجکاويهائی را که انجام گرفته اند و نظرات ارائه شده را به نقد بکشيم . شما مخاطب گرامی کانون انديشه که شرکتتان در جلسات جُنگ ماه نشانهً علاقمندی به مسائل فرهنگی ، اجتماعی ، تاريخی و بطور کلّی پژوهش و دانش است  نيز می توانيد ما را در اين زمينه ياری دهيد.

جُنگ ماه کانون انديشه همايشی است صميمانه برای آگاهی از باورهای گوناگون در همهً زمينه های فرهنگی ، اجتماعی و علمی .

دوستان گرامی ،

مطلب بالا عنوان پژوهشی است که آقای دکتر فيروزبخش برای قسمت نخست "جُنگ ماه می" آماده کرده است .

در قسمت دوّم اين برنامه دوستان ديگر شرکت کننده به ارائهً مطالب مورد علاقهً خود خواهند پرداخت .

زمان:  شنبه 29 ماه می 2004   ساعت 18:30

مکان :                  Türkenstrasse 3             

Wien 1090, 2. Stock, kleiner Saal      

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

تاريخ دقيق و زمان ومکان اين برنامه ها هر ماه از طريق سايت اينترنت کانون به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد .

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com