آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً "جُنگ ماه" ژوئن 2004

دوستان گرامی ،

"جُنگ ماه ژوئن" از دو بخش تشکيل يافته است :

قسمت اوّل :

از آنجائيکه در جنگ ماه پيش سخنرانی و بحث پيرامون "انسان چگونه به سخن گفتن آغاز نمود ؟" توسط آقای  فيروزبخش به علت تنگی وقت ميسّر نگرديد ، در  برنامهً "جُنگ ماه" ژوئن به اين مطلب پرداخته خواهد شد.

قسمت دوّم :

در اين قسمت از برنامه دوستان ديگر شرکت کننده به ارائهً مطالب گوناگون مورد علاقهً خود خواهند پرداخت .

زمان:  جمعه 18 ماه ژوئن 2004   ساعت 18:30

مکان :                  Türkenstrasse 3             

Wien 1090, 2. Stock, kleiner Saal      

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com