آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

جنگ ماه آگوست در هوای آزاد برگزار می شود

دوستان گرامی ،

جنگ ماه آگوست امسال نيز همانند سال گذشته در هوای آزاد برگزار میگردد. در اين برنامه تنی چند از دوستان به ارائهُ مطالب در زمينه های فرهنگی و اجتماعی خواهند پرداخت.

اين برنامه با ارائهً مطالب گوناگون توسط اين دوستان برنامهً متنوعی خواهد بود.

محل: منطقهً 2 وين ، Lusthaus  پشت رستوران  Lusthaus پايان خط اتوبوس a77

 زمان: يکشنپه 22 آگوست 2004 ساعت 11:30 آغاز بخش نخست برنامه ساعت 14

محل و زمان ملاقات برای آندسته از دوستانی که از وسايل نقليهُ عمومی استفاده می کنند ساعت 11  در ايستگاه   Schlachthausgasse تقاطع خطوط    U3  و اتوبوس a 77                     

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است.

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com