آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً جنگ ماه مارس 2005

دوستان گرامی،

جنگ ماه مارس بیست و چهارمین برنامه از سلسله برنامه های جنگ ماه می باشد که از سوی کانون اندیشه برگزار میگردد. این ماه 2 سال از شروع اولین جنگ ماه می گذرد.

برنامه ماه مارس نیز همانند اکثر برنامه های پيشين از موضوعات متنوعی تشکيل يافته است.

در این برنامه چند تن از دوستان به سخنرانی و ارائه مطلب پيرامون موضوعات زیر خواهند پرداخت:

-  گرامیداشت علی اکبر دهخدا – بمناسبت سالروز درگذشت او

-  گرامیداشت محمد زهری – بمناسبت دهمین سالروز درگذشت او

-  عشق به فرزند

-  شعر خوانی

-  تاملی بر زبانهای هند و اروپائی – ریشه، گسترش و شباهتهای آنان (به زبان آلمانی)

Indogermanische Sprachen - ihre Wurzeln, Ähnlichkeiten und Verbreitung - in deutscher Sprache

زمان: جمعه 18 مارس  2005 ، ساعت 18:30

مکان: Türkenstrasse 3,  1090 Wien, 2. Stock, kleiner Saal

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

برگزار کننده کانون انديشه

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com