آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً جنگ ماه آپريل 2005

دوستان گرامی،

برنامهً اين ماه از دو بخش تشکيل يافته است:

در بخش نخست برنامه آقای پرويز منصوری تحت عنوان

جايگاه زن در اسلام و مسيحيّت

و

جنسيّّت در انسان و حيوانات

سخنرانی می کند و متعاقب آن حاضرين در جلسه پيرامون اين موضوع به بحث و گفتگو می پردازند.

بخش دوم برنامه مطابق معمول به ارائه آثار گوناگون توسط سایر دوستان اختصاص خواهد داشت.

زمان: جمعه 22 آپريل 2005 ، ساعت 18:30

مکان: Türkenstrasse 3,  1090 Wien, 2. Stock, kleiner Saal

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com