آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

برنامهً جنگ ماه مه  2005

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه مه

خانم نسرین حُبّی

 تحت عنوان

"هنر عاشقها (آشقلار) در گذر زمان"

سخنرانی خواهد نمود. این سخنرانی که شامل بخشهائی از رساله تحقیقی ایشان پیرامون موضوع فوق می باشد از جمله نکات زیر را در بر می گیرد:

·        عاشق یا آشق

·        پیوند ناگسستنی اشعار و حکایات آشقی با طبیعت، عشق، اخلاق، دیانت، مسائل روز، ...

·        نگرش مردم به آشقلار  (ارزش و اعتبار آشقلار در بین توده مردم)

·        چگونه هنر آشقی توانسته است با وجود مشکلات فراوان مذهبی و سیاسی در برهه های مختلف زمان به حیات خویش ادامه دهد؟

·        مکتبهای مختلف موسیقی آشقلار (ارومی، تبریز، ...)

 

در بخش دوم این برنامه سایر دوستان به ارائه مطالب گوناگون خود خواهند پرداخت.

زمان: جمعه 20 ماه مه  2005 ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com