آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

برنامهً جنگ ماه ژوئن  2005

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه ژوئن یکی از دوستداران کانون  تحت عناوین

"قضاوت از فضای علّی، از فضای معنوی-روحانی و از فضای جاودان"

و

"فرزندان ابراهیم چگونه از هم جدا شدند،

 نگرشی از دیدگاه تاریخی، جغرافیایی و حقوقی"

سخنرانی خواهد نمود که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون مضوعات یاد شده بپردازند.

در بخش دوم این برنامه  سایر دوستان به ارائه مطالب گوناگون خود خواهند پرداخت.

زمان: جمعه 17 ماه ژوئن  2005 ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com