آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

جنگ ماه سپتامبر - 16.09.2005  

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه سپتامبر

آقای مهندس علیرضا شیخ الاسلامی     تحت عنوان

فیلم و تروریسم

سخنرانی خواهد نمود که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون موضع یاد شده بپردازند.

در قسمت دوم این برنامه سایر دوستان به شعر خوانی، سخنرانی و ارائه مطلب پيرامون موضوعات زیر خواهند پرداخت:
غروب بت ها – تکامل اندیشه
چارلی چاپلین و سینما

زمان: جمعه 16 ماه سپتامبر ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com