آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

برنامهً جنگ ماه اکتبر - 21.10.2005  

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه اکتبر

آقای محسن اکسیر

 تحت عنوان

 "درنگی بر اندیشه های مولوی"

سخنرانی خواهد نمود که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون موضوع یاد شده بپردازند.

در قسمت دوم این برنامه سایر دوستان به سخنرانی و ارائه مطلب پيرامون موضوعات زیر خواهند پرداخت:

  • شمس و مولوی

  • عنصر هفتم در خبرنویسی

زمان: جمعه 21 ماه اکتبر ، ساعت 18:30

مکان: AFRO, Türkenstrasse 3,  1090 Wien, 2. Stock, kleiner Saal

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com