آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

برنامهً جنگ ماه نوامبر 18.11.2005

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه نوامبر

آقای جواد پارسای

 تحت عنوان

زندگی دوستی چکامه سرایان ایرانی

سخنرانی خواهد نمود که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون موضوع یاد شده بپردازند.

در قسمت دوم این برنامه سایر دوستان به سخنرانی و ارائه مطلب پيرامون موضوعات زیر خواهند پرداخت:

  • عنصر هفتم در خبرنویسی

  • پیرامون کتاب "جنس دوم" اثر سیمون دبوار

زمان: جمعه 18 ماه نوامبر ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.

برگزار کننده کانون فرهنگی - اجتماعی انديشه

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com