آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

جنگ ماه دسامبر 16.12.2005

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه دسامبر

آقای پرویز منصوری

 تحت عنوان

رابطه میان علم و دین

سخنرانی خواهد نمود که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون موضوع یاد شده بپردازند.

 

در قسمت دوم این برنامه

آقای عباس فیروزبخش

پیرامون 

16 آذر، روز دانشجو

 و

آقای مهندس علیرضا شیخ الاسلامی

تحت عنوان 

فوتبال ورزشی برای اغفال ؟

سخنرانی خواهند نمود.

زمان: جمعه 16 ماه دسامبر، ساعت 18:30

مکان: Türkenstrasse 3,  1090 Wien, 2. Stock, kleiner Saal

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com