آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

جُنگ ماه ژانويه 20.01.2006

 سخنرانی و بحث پیرامون
نوروز
جشن باززایی گیاهی جهان
اسطوره ها، آئینها و رفتارها
بررسی نوروز از دیدگاه مردمشناسی فرهنگی

سخنران مهمان
بیژن شاهمرادی

مردم شناس
زمان: جمعه 20 ژانویه 2005، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست  

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون فرهنگی - اجتماعی انديشه

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com