آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

جنگ ماه فوریه 17.02.2006

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه فوریه

آقای رضا خسروی

تحت عنوان

"مویه کن سرزمین ملعون، مویه کن"

از سفرنامۀ خود به ایران برای ما می خواند.

سپس

خانم لیدا زینال پور

تحت عنوان

" زن و ..."

سخنرانی خواهد نمود.

 در قسمت دوم این برنامه

آقای مسعود رهنما

از

"دشواریهای کار تئاتر در خارج از کشور"

سخن می گوید که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون موضوع یاد شده بپردازند.

زمان: جمعه 17 ماه فوریه 2006 ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست  

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون فرهنگی - اجتماعی انديشه

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com