آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

جنگ ماه مارس 17.03.2006

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه مارس

آقای جواد پارسای

تحت عنوان

گل واژه ها (ضرب المثل ها) در فرايند کنش و واکنش

سخنرانی خواهد نمود که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون موضوع یاد شده بپردازند.  

در قسمت دوم این برنامه سایر دوستان به ارائه مطالب گوناگون خود خواهند پرداخت.

زمان: جمعه 17 ماه مارس 2006 ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست  

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون فرهنگی - اجتماعی انديشه

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com