آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

جنگ ماه آپريل 21.04.2006

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه آپريل

خانم ويدا مشايخی

قصه خوانی خواهند نمود.

در این قسمت از برنامه دو داستان توسط نويسنده خوانده خواهد شد.  

در قسمت دوم این برنامه سایر دوستان به ارائه مطالب گوناگون خود از جمله معرفی کتاب و شعرخوانی خواهند پرداخت.

زمان: جمعه 21 ماه آپريل 2006 ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست  

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون فرهنگی - اجتماعی انديشه

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com