آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

"جنگ ماه يونی" 23.06.2006

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه يونی  به مناسبت

يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطه

خانم منيژه شکوهی و خانم ماندانا تابان

تحت عنوان 

آيا مشروطيت خواسته های زنان را جوابگو بود ؟

و سپس

آقای جواد پارسای

تحت عنوان 

"رساله لالان" يک سند کهن از يک مبارز مشروطه

سخنرانی خواهند نمود.

در بخش دوم این برنامه  سایر دوستان به ارائه مطالب گوناگون خود خواهند پرداخت.

 زمان: جمعه 23 ماه يونی 2006 ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست  

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون فرهنگی - اجتماعی انديشه

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com