آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

"جنگ ماه آگوست" 20.08.2006

دوستان گرامی،

جنگ ماه آگوست اين بار نیز همانند هر سال در هوای آزاد برگزار میگردد.

در بخش نخست برنامه جنگ ماه آگوست

خانم لیدا زینال پور به شعرخوانی

خواهند پرداخت و سپس  

خانم دکتر آریانه اکسیر

تحت عنوان  

اقلیتهای قومی در اتریش

 (به زبان آلمانی)

Ethnische Minderheiten in Österreich

(in deutscher Sprache)

سخنرانی خواهند کرد که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون موضوع یاد شده بپردازند.  

در بخش دوم برنامه

آقای عباس فیروزبخش

نکات گوناگون تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بر گرفته از چند کتاب را با شرکت کنندگان جنگ این ماه در میان خواهند گذاشت تا به شیوه بحث آزاد معمول مورد تبادل نظر قرار گیرد و در یک محیط با حسن نیت و کاملآ دوستانه از اندیشه های گوناگون و چه بسا در تقابل با هم آگاه شویم.

 

مکان: منطقه 2 وین،  Lusthaus  پشت رستوران  Lusthaus پايان خط اتوبوس a77

زمان: يکشنبه 20 آگوست ساعت 12 - آغاز برنامه جنگ ماه ساعت 14 

محل و زمان ملاقات برای آندسته از دوستانی که از وسايل نقليهُ عمومی استفاده می کنند ساعت 30:11 در ايستگاه Schlachthausgasse

تقاطع خطوطU3  و اتوبوس 77A           

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون فرهنگی - اجتماعی انديشه

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com