آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

"جنگ ماه دسامبر" 15.12.2006

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه دسامبر

آقای مهندس داریوش صادقی

تحت عنوان 

حماسۀ گیلگمش

سخنرانی خواهند کرد و پیرامون اهمیت این حماسه و همچنین تاریخچۀ بررسی هایی که در بارۀ آن درجهان صورت گرفته و ترجمه های فارسی این اثر سخن خواند گفت.

سپس در این برنامه 

خانم یاسمین درویش

به معرفی

رادیو اورانج و برنامه فارسی زبان صدای آشنا و خورشید خانم

خواهند پرداخت.

در بخش دوم این برنامه  سایر دوستان به ارائه مطالب گوناگون خود، از جمله شعرخوانی خواهند پرداخت.

زمان: جمعه 15 ماه دسامبر 2006 ، ساعت 18:30

مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com