آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

"جنگ ماه ژانویه" 2007-01-19

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه ژانویه

آقای جواد پارسای

تحت عنوان 

زمینه و دامنۀ گناه از نگر حافظ

سخنرانی خواهند کرد.

مولانا در بارۀ گناه می گوید: بزرگترین گناه، آزردن دیگران است و بزرگترین آزار، در جهل نگه داشتن مردم و به جهل مجال دادن است. شکرانۀ   دانایی و دانش، پخش و نثار کردن دانش است.

حافظ هم، همۀ گناهان را یکسان و از یک نوع و جنس نمی داند. او، از گناهانی دوری می گزیند که دیگر آزاردهنده هستند.

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن      که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

در بخش دوم این برنامه  سایر دوستان به نمایش و سخنرانی مطالب گوناگون خود، از جمله

- معرفی بیانیۀ "یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز" و

- بم به روایت تصویر – سه سال بعد ...

خواهند پرداخت.

زمان: جمعه 19 ماه ژانویه 2007 ، ساعت 18:30

مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com