آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

"جنگ ماه مه" 25.05.2007

 دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه مه   خانم الما سلطانیان  تحت عنوان 

چگونه می توان یک سخنرانی با تاثیر مطلوب را تنظیم و ایراد نمود

سخنرانی خواهند کرد.

در بخش دوم این برنامه      آقای دکتر محمد دهقانی   تحت عنوان 

سلولهای بنیادی – امیدها و محدودیتها

سخنرانی خواهند نمود.

این برنامه سپس با ارائه چند مطلب کوتاه ادامه پیدا خواهد کرد.

زمان: جمعه 25 ماه مه ۲٠٠۷، ساعت  18:30  

مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com