آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

"جنگ ماه ژوئن" 15.06.2007

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه ژوئن  آقای مهندس داود نقابت  تحت عنوان 

۲۲٠ سال تاریخ صفویه 

سخنرانی خواهند کرد.

در بخش دوم این برنامه  آقای عباس فیروزبخش  با ارائه گفتاری تحلیلی، تحت عنوان   

درسهایی از تاریخ

سخنرانی خواهند نمود که در طی آن دین و اخلاق و تاثیرات این دو بر تحولات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

 

زمان: جمعه 15 ماه ژوئن ۲٠٠۷، ساعت  18:30  

مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com