آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

"جنگ ماه ژوئیه" 20.07.2007

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه ژوئیه   آقای مهندس داود نقابت   تحت عنوان 

۲۲٠ سال تاریخ صفویه  (بخش دوم و پایانی آن)

سخنرانی خواهند کرد.

 

در بخش دوم این برنامه   آقای کیوان امیری (عضو پیشین انجمن خوشنویسان ایران)

تحت عنوان    سیر تحول خوشنویسی در ایران  سخنرانی خواهند نمود.

 

کانون اندیشه از شما دعوت می نماید تا در این برنامه شرکت نمائید.

زمان: جمعه 20 ماه ژوئیه ۲٠٠۷، ساعت  18:30  

مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com