آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

"جنگ ماه آگوست" 2007.08.19   -  همانند هر سال در هوای آزاد

دوستان گرامی، 

 

جنگ ماه آگوست اين بار نیز همانند هر سال در هوای آزاد برگزار میگردد.

 

 

 

 

در برنامه جنگ ماه آگوست   خانم دکتر آریانه اکسیر  تحت عنوان  

رومی ها در وین  (به زبان آلمانی)

Das römische Wien  in deutscher Sprache

سخنرانی خواهند کرد.

 

سپس   آقای حبیب زمردیان   تحت عنوان

 

نگاهی به تاریخ جنبش کارگری – سندیکائی در ایران

 

به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

این برنامه با سخنرانی   آقای عباس فیروزبخش  تحت عنوان 

 

شعری که زندگیست 

بپایان می رسد.

 

مکان: منطقه 2 وین،  Lusthaus  پشت رستوران  Lusthaus پايان خط اتوبوس a77

زمان: يکشنبه 19 آگوست ساعت 12 - آغاز برنامه جنگ ماه ساعت 14 

محل و زمان ملاقات برای آندسته از دوستانی که از وسايل نقليهُ عمومی استفاده می کنند ساعت 30:11 در ايستگاه Schlachthausgasse

تقاطع خطوط    3U  و اتوبوس a 77                 

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

 < برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com