آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

"جنگ ماه نوامبر"  16 نوامبر 2007

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه نوامبر    آقای جواد پارسای   تحت عنوان 

یلدا، اسطوره زایش در فرهنگ ایران

سخنرانی خواهند کرد.

 

در بخش دوم این برنامه     آقای عباس فیروزبخش   تحت عنوان   

خرد و خرافات

به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

 

زمان: جمعه 16 ماه نوامبر 2007، ساعت 18:30  

 مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

 

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.  

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com