آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

"جنگ ماه دسامبر"  21 دسامبر 2007

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه دسامبر  آقای هاشم مصطفوی  پیرامون

زبان مردم همدان و گویش همدانی

سخنرانی خواهند نمود.

 

در بخش دوم این برنامه   آقای بابک دادفر  تحت عنوان   

گفتاری پیرامون فردوسی و شاهنامه کوه پیکر آن

به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

 

زمان: جمعه 21  ماه دسامبر 2007، ساعت 18:30  

 مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

 

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.  

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com