آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه  

يادبودها

نگاهی به تاريخ

نمايشگاه

بيوگرافی ـ شرح زندگی ـ خاطرات

تندرستی ، بهداشت ، تغذيه

"جنگ ماه ژانویه"  18 ژانویه 2008

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه ژانویه   آقای دکتر گرجی مرزبان   تحت عنوان

هنر قرن بیست و یکم یا رنسانس دوم

سخنرانی خواهند نمود.

 

در آغاز بخش دوم برنامه   آقای جواد پارسای   به خوانش برخی از اشعار خویش خواهند پرداخت. 

 

سپس    آقای رضا خسروی     تحت عنوان   

ناظم حکمت، پژوهشی در زندگی و شعر شاعر

به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

 

زمان: جمعه 18  ماه ژانویه 2008، ساعت 18:30  

 مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

 

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.  

 

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com