آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه  

يادبودها

نگاهی به تاريخ

نمايشگاه

بيوگرافی ـ شرح زندگی ـ خاطرات

تندرستی ، بهداشت ، تغذيه

"جنگ ماه مارس" 14 مارس 2008

پنج سال از برگزاری نخستین جنگ ماه گذشت!

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه مارس، در آغاز درنگ کوتاهی بر روی برنامه های برگزار شده جنگ ما ه در پنج سال زمان سپری شده گذشته خواهیم کرد. پس از آن

آقای دکتر محمد دهقانی

تحت عنوان

دستاوردهای علمی پزشکان مسلمان در سده های میانه

سخنرانی خواهند نمود.

 

در بخش دوم برنامه    آقای جواد پارسای    تحت عنوان   

فلسفۀ نوروز – نوروز خانوادگی – نوروز همگانی

به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

سپس برنامه با سخنرانی     خانم ماندانا تابان      پیرامون

کاخ بلودر و تاریخچه ای از پیمان استقلال کشور اتریش

ادامه پیدا خواهد کرد.

 

زمان: جمعه 14  ماه مارس 2008، ساعت 18:30  

 مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.  

 

 

 

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com