آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه  

يادبودها

نگاهی به تاريخ

نمايشگاه

بيوگرافی ـ شرح زندگی ـ خاطرات

تندرستی ، بهداشت ، تغذيه

"جنگ ماه اکتبر" 17 اکتبر 2008

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه اکتبر

آقای محسن اکسیر

تحت عنوان

مادر در شعر برخی شاعران

سخنرانی خواهند نمود.

در بخش دوم برنامه

آقای بابک دادفر

تحت عنوان   

شاهنامه خوانی (رزم رستم و اشکبوس)

به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

 

زمان: جمعه 17  ماه اکتبر 2008، ساعت 18:30  

مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,

   

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.  

 

 

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com