آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه  

يادبودها

نگاهی به تاريخ

نمايشگاه

بيوگرافی ـ شرح زندگی ـ خاطرات

تندرستی ، بهداشت ، تغذيه

"جنگ ماه ژانویه" 16 ژانویه 2009

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه ژانویه

آقای رضا خسروی (روزنامه نگار)

تحت عنوان

اساطیر، ایدئولوژی، فلسفه و معنازدایی از زبان

سخنرانی خواهند نمود.

 

در بخش دوم برنامه

آقای حامد ابراهیمی (روزنامه نگار و دانشجوی رشته علوم سیاسی)

تحت عنوان   

تاریخچۀ کوتاهی از روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب و تحلیلی بر آیندۀ آن

به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

 

زمان: جمعه 16  ماه ژانویه 2009، ساعت 18:30  

مکان: طبقه همکف، سمت راست Berggasse 7,  1090 Wien,  

   

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.  

 

 

 

 

 

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :     kanun@andischeh.com