نوامبر 14

جنگ‌ماه نوامبر

زمان: آدینه 18 نوامبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ‌ماه نوامبر برگه آگهی را باز کنید.

اکتبر 17

جنگ ماه اکتبر

زمان: آدینه 21 اکتبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه اکتبر برگه آگهی را باز کنید.

سپتامبر 07

جنگ ماه سپتامبر

زمان: آدینه 16 سپتامبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه سپتامبر برگه آگهی را باز کنید.

آگوست 03

جنگ ماه آگوست

زمان: آدینه 19 آگوست 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه آگوست برگه آگهی را باز کنید.

جولای 12

همراهان ارجمند و دوستان گرامی کانون اندیشه

شمار بیماران کرونایی در شهر وین رو به‌افزایش است.
ناخشنودانه ناچاریم برنامه جنگ ماه یولی را لغو و دو سخنرانی درنظر گرفته شده برای این برنامه را به ماه آگوست بیندازیم.
جنگ ماه آگوست در روز آدینه ۱۹ آگوست برگزار خواهد شد. آگهی این برنامه به‌هنگام به‌آگاهی شما خواهد رسید.
از همراهی ارزشمند و پربار شما دوستان گرامی و همراهان ارجمند کانون اندیشه سپاسگزاریم.

کانون اندیشه ادامه مطلب …»

جولای 07

جنگ ماه یولی

زمان: آدینه 15 یولی 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه یولی برگه آگهی را باز کنید.

ژوئن 09

جنگ ماه یونی

زمان: آدینه 17 یونی 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه یونی برگه آگهی را باز کنید.

مه 15

جنگ ماه مَی

زمان: آدینه 20 مَی 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه مَی برگه آگهی را باز کنید.

اکتبر 06

جنگ ماه اکتبر
زمان: آدینه 15 اکتبر 2021، ساعت 18:45
مکان: آفرو ـ سالن بزرگ Afro-Asiatisches Institut
Türkenstraße 3, 1090-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه اکتبر برگه آگهی را باز کنید.

سپتامبر 12

جنگ ماه سپتامبر
زمان: آدینه 17 سپتامبر 2021، ساعت 18:45
مکان: رستوران زعفران
 Canisiusgasse 2, 1090-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه سپتامبر برگه آگهی را باز کنید.

آگوست 18

جنگ ماه آگوست
زمان: آدینه 20 آگوست 2021، ساعت 18:45
مکان: رستوران کاسپین، سالن کناری
 Zieglergasse 18, 1070-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه آگوست برگه آگهی را باز کنید.

مه 15


خبر این بار نیز کوتاه بود!
دوست گرامی و دیرین ما دکتر کسری لاکانی، پزشکِ دلسوز، محبوب و مردمی ایرانی در شهر وین و از کنشگران پُرثمر سیاسی و اجتماعی، در میان بهت و شگفتیِ بازماندگان و همگی دوستدارانش درگذشت.
باورش دشوار است که کسری مهربان دیگر در وین و فعالیت های ایرانیان این شهر نباشد. او که همواره در پی هماهنگ کردن فعالیتِ نهادهای مدنی ایرانی و پیوند زدن ایرانیان در اتریش بود، در نیمه راه زندگی و در اوج بالندگی اش همه چیز را وانهاد و ناباورانه از میان ما رفت.
بیهوده نیست که در پی انتشار خبر درگذشتش، موجی گسترده از همبستگی، درد و اندوه و دریغ و افسوس ایرانیان شهر وین را دربرگرفته است.
کانون اندیشه خود را در اندوه بزرگ از دست دادن کسری عزیز سهیم می داند و در گذشت دکتر کسری لاکانی را به خانواده و بازماندگان ارجمند او، به اتحادیه دانش آموختگان ایرانی در اتریش (Union Iranischer Akademiker in Österreich) و مسئولان و اعضای گرامی اش ، که وی مدیر آن بود و به همه دوستان و دوستدارانِ بسیارش تسلیت می گوید.
یادش همواره گرامی و گرانمایه باد!