اکتبر 10

ترانه‌های فارسی و آذربایجانی

زمان: شنبه 9 نوامبر 2019 ساعت: 19:30
مکان: Theater Akzent
Theresianumgasse 18, 1040 Wien

برای خرید بلیط و اطلاعات بیشتر:
Tel: 01/501 65/13306
www.akzent.at

سپتامبر 04

فوریه 16

انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تیرول ـ اتریش به پیشواز بهار می‌روند:

برای اطلاعات بیشتر و خرید بلیط  لطفا اینجا کلیک کنید.

اکتبر 11

ترانه‎هایی از سرزمین خورشید
ترانه‌هایی با سروده‎های سیاوش کسرایی، شفیعی کدکنی و
ترانه‌های آذربایجانی و…

با هنرمندی نریمان حجتی، جمشید رحیمی، امیرکیا زندیان،
شروین و فرانتس گروبر، لینا نوینر و حبیب سمندی

زمان: جمعه 3 نوامبر 2017 ساعت 19:30
مکان: Theater Akzent
Theresianumgasse 18, 1040 Wien

برای خرید بلیط و اطلاعات بیشتر:
Tel: 01/501 65-3306
www.akzent.at


ادامه مطلب …»

آوریل 11