ژانویه 11

جنگ‌ماه ژانویه

زمان: آدینه 20 ژانویه 2023، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

جنگ ماه در سومین آدینه هرماه برگزار می‌شود.
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ‌ماه ژانویه برگه آگهی را باز کنید.

دسامبر 11

جنگ‌ماه دسامبر

زمان: آدینه 16 دسامبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

جنگ ماه در سومین آدینه هرماه برگزار می‌شود.
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ‌ماه دسامبر برگه آگهی را باز کنید.

نوامبر 14

جنگ‌ماه نوامبر

زمان: آدینه 18 نوامبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ‌ماه نوامبر برگه آگهی را باز کنید.

اکتبر 17

جنگ ماه اکتبر

زمان: آدینه 21 اکتبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه اکتبر برگه آگهی را باز کنید.

سپتامبر 07

جنگ ماه سپتامبر

زمان: آدینه 16 سپتامبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه سپتامبر برگه آگهی را باز کنید.

آگوست 03

جنگ ماه آگوست

زمان: آدینه 19 آگوست 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه آگوست برگه آگهی را باز کنید.

جولای 12

همراهان ارجمند و دوستان گرامی کانون اندیشه

شمار بیماران کرونایی در شهر وین رو به‌افزایش است.
ناخشنودانه ناچاریم برنامه جنگ ماه یولی را لغو و دو سخنرانی درنظر گرفته شده برای این برنامه را به ماه آگوست بیندازیم.
جنگ ماه آگوست در روز آدینه ۱۹ آگوست برگزار خواهد شد. آگهی این برنامه به‌هنگام به‌آگاهی شما خواهد رسید.
از همراهی ارزشمند و پربار شما دوستان گرامی و همراهان ارجمند کانون اندیشه سپاسگزاریم.

کانون اندیشه ادامه مطلب …»

جولای 07

جنگ ماه یولی

زمان: آدینه 15 یولی 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه یولی برگه آگهی را باز کنید.

ژوئن 09

جنگ ماه یونی

زمان: آدینه 17 یونی 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه یونی برگه آگهی را باز کنید.

مه 15

جنگ ماه مَی

زمان: آدینه 20 مَی 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه مَی برگه آگهی را باز کنید.

اکتبر 06

جنگ ماه اکتبر
زمان: آدینه 15 اکتبر 2021، ساعت 18:45
مکان: آفرو ـ سالن بزرگ Afro-Asiatisches Institut
Türkenstraße 3, 1090-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه اکتبر برگه آگهی را باز کنید.

سپتامبر 12

جنگ ماه سپتامبر
زمان: آدینه 17 سپتامبر 2021، ساعت 18:45
مکان: رستوران زعفران
 Canisiusgasse 2, 1090-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه سپتامبر برگه آگهی را باز کنید.