ژانویه 02

پیشنهاد حاضر برای نمادهای نوشتاری فارسی ، انگلیسی و آلمانی است. می‎توان این روش را برای زبان‎های دیگر هم مانند فرانسوی، ایتالیایی، یونانی و… نیز تعمیم داد. چنانچه در این زبانها آوا (صدا) و نماد (حرف) دیگری به جزآنچه که شرح داده می‎شود استفاده شود، در آنصورت می بایست نامی برای آن نماد انتخاب کرد.

دسامبر 14

ضرب المثل های آلمانی و مترادف آن به فارسی