در برنامه جنگ ماه جولای سروش ایزدی و نسرین حبی به همراهی توبیاس کامبنسی به اجرای آواز و دوستان زیر به ایراد سخنرانی و خواندن شعر خواهند پرداخت:
جواد پارسای – مهرزاد حمزه لو – فریبا رحیمی – منیژه شکوهی (جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش – وین) – عباس فیروزبخش -ترزیا کاندلر( عفو بین الملل –سخنگوی شبکه حقوق زنان اتریش) – داریوش معانی – احمد هاشمی
زمان: جمعه 17 ماه جولای 2009، ساعت 18:30
مکان: طبقه همکف، سالن بزرگ آفرو ـ AAI Türkenstrasse 3, 1090-Wien اطلاعات بیشتر ـ Mehr Info
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است. برگزار کنندگان:
کانون قرهنگی و اجنماعی انديشه: kanun@andischeh.comwww.andischeh.com
جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش- وین: office@gifwien.comwww.gifwien.com

نظرات غیر فعال است.

-->