در بخش نخست برنامه جنگ ماه آگوست فیلم، سرود و ترانه هایی از رویدادهای هفته های اخیر ایران در همگامی با جنبش آزادی خواهانۀ مردم ایران نمایش داده خواهد شد.
در بخش دوم برنامه مناظره و گفتگویی تحت عنوان نقش زنان در امروزِ جنبش و سهم آنان در فردایِ آن با شرکت خانمها شیوا بدیهی نژاد – شعله زمینی – فتانه کیان ارثی برگزار خواهد شد.
زمان: جمعه 21 ماه آگوست 2009، ساعت 18:30
مکان: طبقه همکف، سالن بزرگ(AAI) Türkenstrasse 3, 1090-Wien

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد.
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

نظرات غیر فعال است.

-->