در بخش نخست برنامه جنگ ماه اکتبر سخنران مهمان آقای پروفسور دکتر بهمن رنجبر (استاد دانشگاه مونتان لئوبن) تحت عنوان مواد معدنی و معادن ایران سخنرانی خواهند کرد.

در بخش دوم این برنامه خانم معصومه لطفی (فارغ التحصیل رشته شرق شناسی  و دانشجوی رشته جامعه شناسی) پیرامون بررسی روند حرکت سبز مردمی در بطن اجتماع ایران به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

زمان: جمعه 30 ماه اکتبر 2009، ساعت 18:30  
مکان: طبقه همکف، سالن بزرگ – AAI –  Türkenstrasse 3, 1090-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

نظرات غیر فعال است.

-->