در بخش نخست برنامه جنگ ماه فوریه آقای پرفسور دکتر بهمن رنجبر تحت عنوان  مواد معدنی – معادن زغال سنگ، نفت و گاز ایران سخنرانی خواهند نمود.
در بخش دوم این برنامه میز گردی تحت عنوان  گذشته و امروز جنبش در ایران و چشم انداز آن برگزار خواهد شد که در آن خانم ها  سوگل آیرم و شهپر جهان بخش از نهاد دفاع از دمکراسی و آزادی در ایران (ندای ایران) و آقایان جواد پارسای، دکتر کسری لاکانی و پرویز منصوری شرکت خواهند داشت.
زمان: جمعه 19 ماه فوریه 2010، ساعت 18:30
مکان:  Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

نظرات غیر فعال است.

-->