تلویزیون فارسی بی بی سی در روز یکشنبه ۱۶ مه (بیست و ششم اردیبهشت ماه) برای اولین بار فیلم مستندی در باره استاد محمد رضا شجریان پخش می کند که او در آن از زندگی، آثار و همچنین نظراتش در باره تحولات سیاسی اخیر در ایران بی پرده سخن می گوید. زمان پخش:
یکشنبه ۱۶ مه( ۲۶ اردیبهشت)، ساعت ۹ شب به وقت تهران
تکرار: پنج شنبه ۲۰ مه( ۳۰ اردیبهشت)، ساعت ۱۲ شب به وقت تهران

شجریان پژواک روزگار – قسمت اول

شجریان پژواک روزگار – قسمت دوم

شجریان پژواک روزگار – قسمت سوم

شجریان پژواک روزگار – قسمت چهارم

شجریان پژواک روزگار – قسمت پنجم

شجریان پژواک روزگار – قسمت ششم

نظرات غیر فعال است.

-->