در شب شانزده آذر گردهم می‏آئیم.
در این برنامه پیرامون دیروز و امروز جنبش دانشجویی کشورمان سخنرانی وگفتگو خواهیم کرد. شعر خواهیم خواند. از دانشجویان در بند سخن خواهیم راند و یاد شهیدان جنبش دانشجویی را گرامی خواهیم داشت. آقای عباس فیروزبخش از جمله سخنرانان این برنامه می‏باشند.

کانون اندیشه شما هموطن گرامی را فرا می‏خواند تا در این برنامه شرکت نمائید.

زمان: دوشنبه 6 دسامبر 2010 (15 آذر 1389) ساعت: 19:00
مکان: رستوران خیام، Währingerstr. 26 منطقه 9 وین

شرکت در این برنامه برای همگان آزاد است.

نظرات غیر فعال است.

-->