انسان در طبیعت زاده شد و راست قامت گردید، طبیعت را آباد و نا آباد کرد
آقای دکتر امیر عظیم‏ زاده عضو هیات علمی دانشگاه مونتان لئوبن سخنران همایش سدونهمین نشست جنگ ماه خواهند بود و نتیجۀ پژوهش خود در بارۀ زمین شناسی محیط زیستی و بحران آب در اکوسیستم دریاچۀ ارومیه را با یاران کانون اندیشه در میان خواهند گذاشت.
سخنرانی آقای دکتر عظیم‏ زاده با هنرنمائی هنرمند نام آشنا خانم نسرین حبی که ترانه‏ ای برای دریاچۀ ارومیه است آراسته میگردد و با نمایش اسلایدهای مربوط به کار پژوهشی مزبور که با دید علمی تهیه شده است تکمیل میشود.
پرسش و پاسخ شرکت کنندگان در همایش مانند همیشه جالب و مفید فایده است. بخش دیگری از برنامه را تقویم و تاریخ، در آئینۀ ادبیات و دیدگاه‏ ها تشکیل میدهد که در برنامۀ دیدگاه ‏ها (جستار در حفظ و تخریب محیط زیست دولت بیشتر اثر دارد یا مردم) نظر خواهی خواهد شد.
زمان: جمعه ۲۰ آپریل ۲۰۱۲ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۱) ساعت ۱۸.۳۰
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien
جنگ ماه در سومین جمعه هر ماه برگزار میشود و شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
برگزار کننده کانون انديشه –  Iranischer Kulturverein Andischeh

ZVR Nr: 865853953 – Mit freundlicher Unterstützung von Wien Kultur

نظرات غیر فعال است.

-->