همانگونه که هم میهنان گرامی در اتریش آگاهند، کنسرت گروه نسرین حبی، هنرمند بسیار توانا، دوست داشتنی و مردمی ساکن شهر وین، برای همبستگی با آسیب دیدگان زمین لرزه درآذربایجان در روز 6 اکتبردر وین اجرا گردید.
برگزار کننده این کنسرت، که با استقبالی چشمگیر روبرو شد، کانون فرهنگی و اجتماعی اندیشه بود. همانگونه که پیش از آن نیز اعلام شده بود، قرار بر آن بود تا تمامی درآمد دریافتی از این کنسرت به همیاری با آسیب دیدگان زمین لرزه درآذربایجان اختصاص یابد. هیئت مسئولین کانون اندیشه در آخرین نشست خود
درتاریخ 15 اکتبر، که با دعوت ازخانم نسرین حبی و حضورایشان در این نشست، برگزار گردید، تصمیم گرفت تا درآمد گردآوری شده ازاین کنسرت را به 1500 یورو افزایش دهد و تمامی آن را در خدمت انجمن همیاری با زلزله زدگان ایران — آذربایجان در اتریش که خدمات شایسته و قابل تقدیری در این زمینه انجام داده است قرار دهد. این کمک ناچیز ولی نمادین از سوی کانون اندیشه در روز 19 اکتبردر برنامه جنگ ماه و پس از سخنرانی آقای دکتر حمید همت پور به آقای رضا عاملی نماینده انجمن همیاری با زلزله زدگان ایران —آذربایجان در اتریش تقدیم گردید. در ادامه توجه شما را به گزارشی که انجمن همیاری با زلزله زدگان ایران—آذربایجان در این رابطه صادر کرده است جلب می کنیم:

***************************************************************************

گزارش فعالیت های انجمن همیاری با زلزله زدگان ایران—آذربایجان در نشست ماهانه کانون اندیشه
(وین ، ۱۹ اکتبر)

روز جمعه ۱۹ اکتبر به دعوت کانون اندیشه گزارشی از طرف انجمن همیاری با زلزله زدگان آذربایجان داده شد
از طرف انجمن همیاری آقایان رضا عاملی ، آقای دکتر امید حسینی و آقای دکتر حمید همت پور شرکت داشتند

در ابتدا گزارشی ۴۰ دقیقه ی از طرف دکتر حمید همت پورداده شد، این گزارش که همراه با عکس و فیلم بود شرحی بود از شرایط موجود منطقه و فعالیت های انجمن همیاری
بعد از ان آقایان عاملی و همت پور به سوالات حاضرین محترم پاسخ دادند
در بخش بعدی آقای دکتر اکسیر مدیر کانون اندیشه از فعالیت های انجمن همیاری قدر دانی کردند و مبلغ ۱۵۰۰ یورو را که درآمد حاصله از برنامه هنری خانم نسرین هوبی و آقای فرانز گروبر بود و با همکاری کانون اندیشه برگزار شده بود را به آقای عاملی مسول روابط عمومی انجمن تحویل دادند
آقایان عاملی و همت پور به نوبه خود از زحمات خانم نسرین هوبی و همکاران هنرمند ایشان و کانون محترم اندیشه سپاس گذاری کردند واز طرف انجمن همیاری مراتب قدر دانی خود را اعلام کردند

Der Bericht des Unterstützungskomitee bei der monatlichen Sitzung des iranischen Vereins,, kanun andishe,, am 19.10.2012:
Die Herrn R. Ameli, Dr. O. Hosseiny und Dr. H. Hemmatpour haben die Einladung des iranischen Vereins,, Kanun andishe,, gefolgt und in der monatlichen Sitzung des Vereins teilgenommen.
Herr Dr. H. Hemmatpour hat Anhand des Fotos sowie Filme über den Zustand des Erdbebengebietes berichtet. Danach haben die Herren Ameli und Hemmatpour die Fragen der Teilnehmer beantwortet.
Herr Dr. Mohsen Eksir , der Vorsitzender des Vereins,, kanun andishe,, lobte die Aktivitäten des U.K. und hat in Namens seines Vereins die Unterstützung seines Vereins zugesichert.
Danach übergab der Herr Dr. M. Eksir den Erlös des Benefizkonzertes(1500 Euro) vom Nasrin Hobbi & Ensemble für die Erdbebenopfer in Azarbaidjan in Vertretung an Herrn Ameli, der Koordinator des Unterstützungskomitees.
Herren Ameli und Hemmatpour haben sich in Vertretung bei der Frau Nasrin Hobbi& Ensemble und bei der Vertreter des Vereins,, kanun andishe,, für diese großartige Unterstützung bedankt.
Herr Ameli betonte dass das Unterstützungskomitee unbedingt auf Unterstützung der Landsleute in Österreich angewiesen.

(اتریش) انجمن همیاری با زلزله زدگان ایران – آذربایجان
UNTERSTÜTZUNGSKOMITEE FÜR ERDBEBENOPER IN IRAN

***************************************************************************

نظرات غیر فعال است.

-->