کانون انديشه آغاز سال نوی میلادی را به همه هم وطنان مسیحی تبریک می گوید و امیدوار است که سال 2013 سال تحقق آرزوهایمان از جمله برای صلح ، آزادی، عدالت اجتماعی ، شادی و پیروزی باشد.

نظرات غیر فعال است.

-->