سخنرانی دکتر عبدالکریم لاهیجی در شهر وين سخنرانی دکتر عبدالکریم لاهیجی – رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
موضوع سخنرانی: سیاست و حقوق بشر
شنبه 30 نوامبر 2013
ساعت 18:00 – 21:30
Universität Juridicum Wien
Saal U 18, 1. Untergeschoss
Schottenbastei 10-16
1010 Wien
mehr Info – اطلاعات بیشتر

نظرات غیر فعال است.

-->