کانون انديشه آغاز سال نوی میلادی ۲۰۱۴ را صمیمانه تبریک می گوید و برای مردم ایران و سرتاسر جهان صلح، آزادی و رهایی از مشکلات اقتصادی را آرزومند است.

نظرات غیر فعال است.

-->