Foto: ‎خارجی‌ها میلیاردها یورو به اقتصاد آلمان کمک می‌کنند پیشداوری‌ها عمری طولانی دارند: طبق یک نظرسنجی دوسوم آلمانی‌ها معتقدند که خارجی‌ها باری بر دوش صندوق خدمات اجتماعی این کشور هستند. اکنون یک موسسه مطالعات اقتصادی خلاف این را ثابت می‌کند. پرداختی خارجی‌های ساکن آلمان به صندوق تامین اجتماعی این کشور، در مجموع بیش از دریافتی آنهاست. این موضوعی است که موسسه مطالعات اقتصادی اروپا (ZEW)، آن را بر اساس یک تحقیق به سفارش بنیاد “برتلزمن” اثبات می‌کند. تنها در سال ۲۰۱۲، مازاد پرداخت و دریافت ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خارجی ساکن آلمان به صندوق اجتماعی بالغ بر ۲۲ میلیارد یورو بود. این افراد کسانی هستند که تابعیت آلمانی ندارند. به این ترتیب و به طور میانگین، تفاضل سالیانه پرداختی هر خارجی (شامل مالیات، بیمه، بازنشستگی …) در مقایسه با کمک‌های اجتماعی دریافتی، ۳۳۰۰ یورو است. سرانه این مازاد، طی ده سال گذشته دو برابر شده است؛ یعنی در این بازه زمانی‌، رقم میانگین خارجی‌هایی که مالیات و بیمه پرداخت می‌کنند به نسبت کسانی که صرفا از صندوق اجتماعی کمک می‌گیرند، دو برابر شده است. طبق این پژوهش، ۶۷ درصد کل خارجی‌های مقیم آلمان، بیشتر از دریافت، پرداخت کرده‌اند و این میزان نزد آلمانی‌ها ۶۰ درصد است. با این وجود طبق نظرسنجی دیگری که بنیاد “برتلزمن” انجام داده، دو سوم آلمانی‌ها معتقدند که مهاجران باری بر دوش صندوق اجتماعی آلمان هستند. “یورگ درگر” رئیس بنیاد برتلزمن می‌گوید که تحقیق اخیر، خطا بودن این پیشداوری را ثابت می‌کند. پژوهشگران همچنین معتقدند در صورت فراهم کردن امکانات بهتر آموزشی برای مهاجران و افزایش تخصص آنها، سهم خارجی‌ها در تقویت توان مالی صندوق اجتماعی آلمان بیشتر هم خواهد شد. کارشناسان محاسبه کرده‌اند اگر سطح آموزشی خارجی‌های زیر ۳۰ سال به حد آلمانی‌ها برسد، درآمد آنها افزایش می‌یابد و این گروه سنی تا پایان عمر حدود ۱۱۸ هزار یورو بیشتر بابت مالیات و بیمه و بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. رئیس “بنیاد برتلزمن” می‌گوید یک سیاست آموزشی خوب برای مهاجران‌، ضامن هم‌پیوندی (انتگراسیون) موفق است: «کیفیت تخصصی خارجی‌ها در سال‌های گذشته هم به شکل محسوسی افزایش یافته است.» همکاران این پژوهش یادآوری می‌کنند که براساس “سرشماری خرد” در سال ۲۰۰۹، سه‌چهارم شهروندان خارجی در شمار افراد دارای تخصص بالا و متوسط هستند. “هولگر بونین” از تنظیم‌کنندگان مطالعه یاد شده می‌گوید، صندوق اجتماعی آلمان می‌تواند به کمک مهاجران ماهر و متخصص، وضعیت مالی با ثبات و بادوامی بیابد. بر پایه محاسبات «بنیاد برتلزمن»، در صورتی که سالانه حداقل ۲۰۰ هزار نیروی کار با تخصص بالا و متوسط (به ترتیب ۳۰ درصد و ۵۰ درصد) به آلمان مهاجرت کنند، هر یک از شهروندان آلمانی می‌توانند در طول سال، ۴۰۰ یورو در پرداخت مالیات صرفه‌جویی کنند. طبق آمار مرکز ثبت فدرال، تا پایان سال ۲۰۱۳ تعداد خارجی‌های ساکن آلمان بالغ بر ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. به طور قطع و به خاطر افزایش بحران‌های بین‌المللی و به دنبال آن، افزایش آوارگان و متقاضیان پناهندگی از کشورهایی مانند سوریه، میزان خارجی‌ها در آلمان در سال ۲۰۱۴ بیشتر خواهد بود. در بین متقاضیان پناهندگی، افرادی تخصص‌های بسیار بالا دارند. آمار کل کسانی که از سال ۱۹۵۰ به آلمان مهاجرت کرده‌اند، بدون در نظر گرفتن تابعیت فعلی آنها، بالغ بر ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. این یعنی کمی بیش از ۲۰ درصد جمعیت آلمان و به بیانی دیگر، از هر پنج شهروند آلمانی یک نفر پیشینه خارجی دارد. رادیو زمانه ـ 8 آذر 1393‎

پیشداوری‌ها عمری طولانی دارند: طبق یک نظرسنجی دوسوم آلمانی‌ها معتقدند که خارجی‌ها باری بر دوش صندوق خدمات اجتماعی این کشور هستند. درحالی که پرداختی خارجی‌های ساکن آلمان به صندوق تامین اجتماعی این کشور، در مجموع بیش از دریافتی آنهاست. این موضوعی است که موسسه مطالعات اقتصادی اروپا (ZEW)، آن را بر اساس یک تحقیق به سفارش بنیاد “برتلزمن” اثبات می‌کند.

 

خارجی‌ها میلیاردها یورو به اقتصاد آلمان کمک می‌کنند

پیشداوری‌ها عمری طولانی دارند: طبق یک نظرسنجی دوسوم آلمانی‌ها معتقدند که خارجی‌ها باری بر دوش صندوق خدمات اجتماعی این کشور هستند. اکنون یک موسسه مطالعات اقتصادی خلاف این را ثابت می‌کند.

پرداختی خارجی‌های ساکن آلمان به صندوق تامین اجتماعی این کشور، در مجموع بیش از دریافتی آنهاست. این موضوعی است که موسسه مطالعات اقتصادی اروپا (ZEW)، آن را بر اساس یک تحقیق به سفارش بنیاد “برتلزمن” اثبات می‌کند.

تنها در سال ۲۰۱۲، مازاد پرداخت و دریافت ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خارجی ساکن آلمان به صندوق اجتماعی بالغ بر ۲۲ میلیارد یورو بود. این افراد کسانی هستند که تابعیت آلمانی ندارند.

به این ترتیب و به طور میانگین، تفاضل سالیانه پرداختی هر خارجی (شامل مالیات، بیمه، بازنشستگی …) در مقایسه با کمک‌های اجتماعی دریافتی، ۳۳۰۰ یورو است.

سرانه این مازاد، طی ده سال گذشته دو برابر شده است؛ یعنی در این بازه زمانی‌، رقم میانگین خارجی‌هایی که مالیات و بیمه پرداخت می‌کنند به نسبت کسانی که صرفا از صندوق اجتماعی کمک می‌گیرند، دو برابر شده است.

طبق این پژوهش، ۶۷ درصد کل خارجی‌های مقیم آلمان، بیشتر از دریافت، پرداخت کرده‌اند و این میزان نزد آلمانی‌ها ۶۰ درصد است. با این وجود طبق نظرسنجی دیگری که بنیاد “برتلزمن” انجام داده، دو سوم آلمانی‌ها معتقدند که مهاجران باری بر دوش صندوق اجتماعی آلمان هستند.

“یورگ درگر” رئیس بنیاد برتلزمن می‌گوید که تحقیق اخیر، خطا بودن این پیشداوری را ثابت می‌کند. پژوهشگران همچنین معتقدند در صورت فراهم کردن امکانات بهتر آموزشی برای مهاجران و افزایش تخصص آنها، سهم خارجی‌ها در تقویت توان مالی صندوق اجتماعی آلمان بیشتر هم خواهد شد.

کارشناسان محاسبه کرده‌اند اگر سطح آموزشی خارجی‌های زیر ۳۰ سال به حد آلمانی‌ها برسد، درآمد آنها افزایش می‌یابد و این گروه سنی تا پایان عمر حدود ۱۱۸ هزار یورو بیشتر بابت مالیات و بیمه و بازنشستگی پرداخت خواهد کرد.

رئیس “بنیاد برتلزمن” می‌گوید یک سیاست آموزشی خوب برای مهاجران‌، ضامن هم‌پیوندی (انتگراسیون) موفق است: «کیفیت تخصصی خارجی‌ها در سال‌های گذشته هم به شکل محسوسی افزایش یافته است.»

همکاران این پژوهش یادآوری می‌کنند که براساس “سرشماری خرد” در سال ۲۰۰۹، سه‌چهارم شهروندان خارجی در شمار افراد دارای تخصص بالا و متوسط هستند. “هولگر بونین” از تنظیم‌کنندگان مطالعه یاد شده می‌گوید، صندوق اجتماعی آلمان می‌تواند به کمک مهاجران ماهر و متخصص، وضعیت مالی با ثبات و بادوامی بیابد.

بر پایه محاسبات «بنیاد برتلزمن»، در صورتی که سالانه حداقل ۲۰۰ هزار نیروی کار با تخصص بالا و متوسط (به ترتیب ۳۰ درصد و ۵۰ درصد) به آلمان مهاجرت کنند، هر یک از شهروندان آلمانی می‌توانند در طول سال، ۴۰۰ یورو در پرداخت مالیات صرفه‌جویی کنند.

طبق آمار مرکز ثبت فدرال، تا پایان سال ۲۰۱۳ تعداد خارجی‌های ساکن آلمان بالغ بر ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. به طور قطع و به خاطر افزایش بحران‌های بین‌المللی و به دنبال آن، افزایش آوارگان و متقاضیان پناهندگی از کشورهایی مانند سوریه، میزان خارجی‌ها در آلمان در سال ۲۰۱۴ بیشتر خواهد بود.

در بین متقاضیان پناهندگی، افرادی تخصص‌های بسیار بالا دارند. آمار کل کسانی که از سال ۱۹۵۰ به آلمان مهاجرت کرده‌اند، بدون در نظر گرفتن تابعیت فعلی آنها، بالغ بر ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

این یعنی کمی بیش از ۲۰ درصد جمعیت آلمان و به بیانی دیگر، از هر پنج شهروند آلمانی یک نفر پیشینه خارجی دارد.

رادیو زمانه ـ 8 آذر 1393

31 دیدگاه برای “ خارجی‌ها میلیاردها یورو به اقتصاد آلمان کمک می‌کنند”

 1. jordan 12 می گوید:

  I definitely wanted to compose a brief remark so as to appreciate you for all of the great solutions you are sharing at this site. My prolonged internet search has at the end of the day been paid with professional tips to share with my relatives. I ‘d say that many of us visitors actually are very much fortunate to be in a magnificent website with so many perfect individuals with insightful tips. I feel rather grateful to have encountered your webpages and look forward to really more brilliant minutes reading here. Thank you again for all the details.

 2. kevin durant shoes می گوید:

  I have to get across my passion for your kindness for those individuals that have the need for help on that subject. Your real commitment to passing the solution all around has been astonishingly valuable and has without exception encouraged ladies much like me to arrive at their goals. Your own valuable guide means so much a person like me and additionally to my colleagues. Regards; from all of us.

 3. jordan 1 می گوید:

  Thank you a lot for giving everyone such a special chance to check tips from here. It can be so cool plus packed with fun for me personally and my office colleagues to visit your website at least thrice weekly to see the fresh tips you have. And of course, I’m just usually impressed with all the great creative concepts you serve. Some 3 tips in this post are unequivocally the best we have ever had.

 4. hermes belt می گوید:

  I not to mention my pals appeared to be following the great tactics found on your web page and then then I had a terrible feeling I never thanked the site owner for those techniques. All the guys are already as a consequence very interested to see them and have in effect pretty much been having fun with those things. Many thanks for indeed being quite kind and also for choosing this form of fantastic ideas most people are really wanting to learn about. Our sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 5. kd13 می گوید:

  I truly wanted to make a small note to thank you for all the awesome steps you are placing on this website. My time consuming internet lookup has finally been paid with excellent facts to exchange with my company. I would declare that most of us site visitors are definitely blessed to be in a good site with very many lovely individuals with good secrets. I feel really fortunate to have discovered your website page and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thanks again for a lot of things.

 6. yeezys می گوید:

  I wish to express some thanks to the writer for bailing me out of this type of scenario. Just after browsing through the the net and meeting notions that were not helpful, I figured my life was gone. Being alive without the presence of approaches to the problems you’ve sorted out all through the article content is a critical case, and those that could have in a negative way affected my entire career if I hadn’t noticed the website. Your own know-how and kindness in playing with all the things was crucial. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a subject like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for this high quality and results-oriented guide. I won’t hesitate to suggest the website to any person who should have counselling about this problem.

 7. kyrie shoes می گوید:

  I wanted to put you the bit of note to finally say thanks the moment again for these wonderful principles you’ve shown at this time. It is so tremendously open-handed of people like you giving without restraint what a lot of people might have advertised as an electronic book to generate some profit for their own end, especially considering the fact that you might have tried it if you decided. The techniques additionally worked to become fantastic way to fully grasp that other people have similar keenness similar to my very own to figure out a lot more with reference to this matter. I’m sure there are several more enjoyable periods ahead for individuals who look into your website.

 8. kd12 می گوید:

  Thank you a lot for providing individuals with a very special possiblity to read in detail from this website. It is always so lovely plus stuffed with fun for me and my office mates to visit your website really three times per week to learn the new secrets you will have. And definitely, I’m so actually satisfied considering the surprising principles you give. Some 4 points in this post are indeed the very best I have had.

 9. curry 6 shoes می گوید:

  My spouse and i ended up being very contented when Emmanuel could conclude his homework using the ideas he acquired from your own web pages. It’s not at all simplistic just to continually be giving out things that the rest might have been trying to sell. Therefore we see we have you to appreciate because of that. The specific illustrations you made, the easy website navigation, the friendships you assist to create – it’s everything unbelievable, and it is letting our son and us imagine that that content is entertaining, which is certainly wonderfully important. Thank you for all!

 10. supreme outlet می گوید:

  I wish to convey my passion for your generosity supporting those individuals that absolutely need help on in this niche. Your personal commitment to getting the solution all around became particularly invaluable and has specifically helped workers just like me to arrive at their desired goals. This helpful guideline denotes much a person like me and a whole lot more to my office workers. Regards; from all of us.

 11. supreme hoodie می گوید:

  I together with my pals happened to be examining the great secrets found on the blog then all of the sudden came up with a horrible feeling I never expressed respect to the site owner for those techniques. Most of the young boys had been certainly stimulated to learn all of them and have absolutely been taking pleasure in them. Many thanks for being quite considerate and then for deciding upon this kind of amazing ideas millions of individuals are really wanting to be informed on. Our honest apologies for not saying thanks to sooner.

 12. yeezy می گوید:

  I want to convey my admiration for your generosity giving support to persons who really need help with this one area of interest. Your real commitment to getting the solution across came to be definitely important and have usually made women much like me to achieve their ambitions. Your personal useful tutorial implies a lot a person like me and especially to my colleagues. Warm regards; from all of us.

 13. cheap jordans می گوید:

  I am commenting to let you be aware of of the remarkable experience my friend’s princess enjoyed reading through the blog. She figured out so many things, which include what it’s like to have an amazing teaching heart to have many people very easily know various tortuous subject matter. You really did more than her expected results. Thanks for distributing those great, dependable, edifying and even cool guidance on your topic to Emily.

 14. golden goose outlet می گوید:

  I am just writing to make you know what a fabulous encounter our girl obtained visiting the blog. She realized a good number of pieces, including what it’s like to possess a wonderful coaching mindset to make many more effortlessly know specified multifaceted topics. You undoubtedly exceeded our desires. Thank you for displaying these necessary, safe, revealing and fun guidance on your topic to Evelyn.

 15. a bathing ape می گوید:

  I must get across my passion for your kindness supporting women who require help on your issue. Your real dedication to getting the message all around became particularly functional and has truly empowered regular people like me to arrive at their ambitions. This helpful instruction can mean a great deal a person like me and still more to my mates. Warm regards; from all of us.

 16. golden goose می گوید:

  I definitely wanted to write down a note so as to say thanks to you for these magnificent suggestions you are showing at this site. My extensive internet research has at the end been paid with sensible points to share with my company. I ‘d assume that most of us visitors actually are really endowed to live in a wonderful network with many perfect professionals with interesting opinions. I feel extremely fortunate to have come across the weblog and look forward to so many more cool moments reading here. Thanks again for all the details.

 17. goyard handbags می گوید:

  Needed to create you that little bit of remark to finally thank you very much as before for the beautiful tricks you’ve documented above. This has been quite extremely generous with people like you to present extensively exactly what some people might have advertised for an electronic book to help make some money for themselves, especially given that you could have done it if you ever desired. Those tactics as well acted to become a great way to fully grasp that the rest have a similar zeal much like my personal own to see more related to this issue. I am sure there are several more pleasant instances in the future for those who examine your blog.

 18. curry می گوید:

  I not to mention my friends have been taking note of the best techniques on your web blog while unexpectedly I got a horrible suspicion I never thanked the blog owner for those secrets. These young boys are already for this reason happy to learn all of them and have now sincerely been tapping into them. We appreciate you simply being so considerate and for pick out variety of remarkable themes millions of individuals are really eager to understand about. My sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 19. off-white می گوید:

  Thank you for every one of your efforts on this site. Kate really loves getting into research and it’s obvious why. We all hear all regarding the dynamic form you offer great tips and tricks by means of your web blog and as well as welcome contribution from other ones on that content while my simple princess has always been starting to learn so much. Take pleasure in the rest of the new year. You’re performing a really great job.

 20. curry 5 می گوید:

  I precisely wanted to thank you so much all over again. I do not know the things that I might have gone through in the absence of those suggestions shown by you regarding this problem. It has been the terrifying difficulty in my opinion, but discovering this specialized mode you processed it forced me to leap with gladness. Now i’m happier for this service and as well , expect you recognize what a great job that you are accomplishing educating some other people thru your blog. I am sure you have never met all of us.

 21. jordan 4 می گوید:

  I just wanted to send a message so as to thank you for some of the lovely items you are sharing at this site. My considerable internet investigation has at the end been paid with really good facts and strategies to write about with my good friends. I would repeat that most of us site visitors actually are very much endowed to exist in a really good network with so many lovely individuals with interesting tactics. I feel quite privileged to have encountered your weblog and look forward to tons of more brilliant minutes reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 22. kyrie 5 می گوید:

  I truly wanted to type a small word to be able to appreciate you for the marvelous ideas you are showing on this website. My rather long internet investigation has at the end been paid with good information to go over with my friends and family. I ‘d declare that many of us site visitors actually are extremely endowed to live in a really good network with so many awesome professionals with valuable strategies. I feel rather blessed to have come across your entire webpage and look forward to many more pleasurable moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 23. supreme shirt می گوید:

  Thanks so much for providing individuals with remarkably brilliant chance to read critical reviews from here. It is usually so fantastic plus jam-packed with amusement for me personally and my office acquaintances to search your web site a minimum of three times in one week to see the new tips you will have. And of course, I am just usually astounded concerning the exceptional points you serve. Certain 3 tips in this posting are completely the most impressive I’ve had.

 24. supreme clothing می گوید:

  I wish to show appreciation to the writer for rescuing me from this problem. As a result of surfing throughout the online world and finding techniques which were not pleasant, I believed my life was well over. Being alive without the presence of approaches to the issues you’ve fixed by means of your good article is a serious case, and the kind that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t noticed your website. The expertise and kindness in handling every part was vital. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a thing like this. I can now look ahead to my future. Thanks so much for this impressive and amazing guide. I will not be reluctant to refer the website to any individual who wants and needs guide on this subject.

 25. birkin bag می گوید:

  I as well as my guys came reading through the good procedures from your web blog then all of a sudden I got a horrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for those strategies. The guys happened to be as a consequence joyful to read through all of them and have extremely been loving those things. Thank you for being very considerate and for choosing varieties of tremendous subject areas most people are really desirous to discover. My honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 26. off white jordan 1 می گوید:

  I wish to express my gratitude for your kind-heartedness giving support to people that have the need for help on this important subject. Your very own dedication to passing the message along appears to be unbelievably invaluable and has in every case encouraged associates like me to arrive at their pursuits. Your new important key points indicates a great deal a person like me and a whole lot more to my colleagues. Warm regards; from everyone of us.

 27. yeezy shoes می گوید:

  I have to show my gratitude for your kindness for individuals who should have guidance on that field. Your real commitment to passing the solution all over had been particularly practical and have without exception encouraged girls like me to attain their objectives. Your warm and friendly guideline entails this much a person like me and even more to my office workers. Thank you; from all of us.

 28. jordans shoes می گوید:

  I am also commenting to make you know of the helpful encounter my cousin’s girl obtained reading through your blog. She noticed plenty of pieces, not to mention what it’s like to possess an incredible teaching mood to get other folks clearly comprehend various very confusing issues. You really did more than people’s expectations. Thanks for giving those effective, healthy, informative and as well as unique guidance on your topic to Julie.

 29. bape می گوید:

  Thanks for all your valuable labor on this blog. My niece loves carrying out investigation and it is obvious why. We all notice all concerning the lively manner you provide good solutions on this web site and even increase contribution from visitors on that theme so our princess is undoubtedly becoming educated a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. Your doing a useful job.

 30. kobe shoes می گوید:

  I wish to show my admiration for your kindness for visitors who require help with this study. Your real dedication to getting the message all around ended up being certainly informative and has continually encouraged most people like me to arrive at their objectives. The warm and friendly hints and tips can mean a whole lot a person like me and especially to my office workers. Thanks a lot; from each one of us.

 31. moncler outlet می گوید:

  I’m just writing to let you understand of the beneficial discovery our child undergone reading your site. She figured out lots of things, which include what it is like to possess a great teaching mood to make others without hassle understand a number of very confusing subject matter. You truly exceeded visitors’ expectations. Thank you for displaying these powerful, safe, educational and as well as cool thoughts on your topic to Emily.

نوشتن دیدگاه

-->